Previous Next Play Pause
Titulární slavnost katedrály – neděle 26. 11. 2017
Duchovní obnovy pro advent roku 2017
Minifor 2017/2018
Diecézní pouť do Svaté země 12.-20. 3. 2018

Ostrava – Celkem 131 kostelů a modliteben různých křesťanských církví se v pátek 9. 6. zapojí do projektu Noc kostelů 2017. Na webových stránkách jsou již nyní k dispozici seznamy svatostánků, které se k akci v letošním roce připojí. Na internetu je také nový videospot, který Noc kostelů propaguje.

„Na základě grafické předlohy Very Rieder videospot zpracovala Petra Dolíhalová, doprovodný audiospot byl vyroben ve studiu Radia Proglas, fotografie pocházejí z archivu Noci kostelů,“ uvedla tisková mluvčí brněnské diecéze Martina Jandlová. Právě v Brně se k iniciativě, která se zrodila v roce 2005 ve Vídni, připojili jako první v roce 2009. V následujícím roce se do akce Noc kostelů zapojily všechny diecéze v České republice.

Dobrovolníci ve farnostech již nyní připravují program. Letos bude v celé České republice otevřeno 1200 kostelů. „Návštěvnici akce budou moci nahlédnout do věží, sakristií, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů i rajských zahrad, nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě či potěšit při setkání,“ dodala Martina Jandlová.

www.nockostelu.cz